Klaster w liczbach

 

duże firmy ICT

małe i średnie firmy ICT

mikro firmy ICT

miasta

jednostki naukowe kategorii A+

instytucje otoczenia biznesu

wspólnych projektów

zorganizowanych wydarzeń

osób zatrudnionych

 

Wydarzenia klubowe

Wspólnie z firmą ITTI organizujemy Śniadania IT w dobrym towarzystwie. Wydarzenie jest skierowane do środowiska firm ICT, otwartych na wymianę wiedzy o szansach, barierach i najnowszych trendach branży.

Prezentacje do pobrania – 2 września 2015 roku:

ITTI – Sektor kosmiczny w Polsce

Autoprezentacje firm: Apollogic, HANT, Verax Systems

 

Dzielimy się wiedzą o klastrach

 Jesteśmy otwarci na współpracę z nowymi inicjatywami klastrowymi. Pomoc młodym klastrom traktujemy jako inwestycję, która może zaowocować wartościowym partnerstwem.

Kreowanie rozwoju klastra wymaga determinacji i doświadczenia. Naszym zdaniem warto podjąć to wyzwanie, ponieważ mądrze skonstruowany klaster zapewnia swoim uczestnikom nowe możliwości i wartości, których nie mogliby osiągnąć samodzielnie.

 

  • Podpowiadamy jak kreować inicjatywy klastrowe
  • Dzielimy się analizami rynku
  • Przywozimy dobre praktyki np. z Doliny Krzemowej, Wielkiej Brytanii, Finlandii
  • Organizujemy wydarzenia międzybranżowe