FAQ – Frequently Asked Questions

  • Czy jako stosunkowo młoda firma (istniejemy od 2007 roku – oczywiście działamy w sektorze ICT, a dokładniej w IT – tworzenie oprogramowania pod zamówienie oraz outsourcing programistów, w tym zagraniczny), musimy również posiadać rekomendacje, żeby przystąpić jako członek zwyczajny? Podobno w zeszłym roku była zasada, że w stosunku do młodych firm rekomendacje nie są wymagane – czy nadal tak jest?
  • Członkowie Wspierający (firmy) przystępują do Klastra bez rekomendacji, a Członkowie Zwyczajni (osoby fizyczne) za rekomendacją trzech Członków Klastra. Jest to zasada statutowa i nigdy nie była zmieniana ani naruszana.
  • W jakim zakresie członek zwyczajny może wykorzystywać informację o fakcie bycia członkiem WKT? Ze strony jasno wynika, że logiem Stowarzyszenia może posługiwać się wyłącznie członek wspierający, czy jednak członek zwyczajny może informację o przystąpieniu do WKT (bez logo) umieścić w swoich materiałach marketingowych (przede wszystkim stronach WWW)?
  • Członkowie Stowarzyszenia Wielkopolski Klaster Teleinformatyczny mogą informować (również na swojej stronie www) o wszystkich zgodnych z prawdą faktach/działaniach w ramach Klastra, nieobjętych klauzulą poufności. Członkowie Zwyczajni (osoby fizyczne) należą do Klastra i mogą informować o fakcie swojej przynależności osobowej, natomiast Członkowie Wspierając y (organizacje/firmy/osoby prawne) należą do Klastra i mogą informować o swojej przynależności podmiotowej do Stowarzyszenia.
  • Jakie są korzyści z członkostwa w Klastrze, szczególnie członka zwyczajnego? Jakie imprezy w których członkowie będą brać udział są przewidziane na rok bieżący?
  • 14 stycznia 2010 Klaster wspólnie z Prezydentem Miasta Poznania zorganizował Konferencję ICT Wielkopolska „Biznes stymulowany nauką…”. W 2010 roku przewidujemy organizację jeszcze jednej podobnej konferencji, jak również kilku innych wydarzeń i spotkań, których zakres i forma są na bieżąco dyskutowane przez Członków. Przewidujemy też udział w targach branżowych – najbliższe z nich to CeBIT w marcu, na którym Klaster będzie miał stoisko wspólnie z Miastem Poznań.
  • “Korzystać z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia.” – o jakich konkretnie urządzeniach, świadczeniach i pomocy jest tu mowa?
  • Ze względu na potężne zaplecze kompetencyjne i sprzętowe (Politechnika Poznańska, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe…) oraz otwarty i tym samym zmienny charakter Klastra, nie dysponujemy zamkniętą listą urządzeń czy świadczeń. Aktywni Członkowie Klastra są ze sobą w stałym kontakcie i na bieżąco ustalają zasady współpracy. Każdy z Członków Klastra może skierować do pozostałych ogólne lub indywidualne zapytanie o zasoby ludzkie lub sprzętowe, jakich potrzebuje.
  • “Inicjować tematyczne listy dyskusyjne przy wykorzystaniu dedykowanego mechanizmu Klastra.” – czym jest dedykowany mechanizm Klastra?
  • Jest to mechanizm zamkniętych internetowych list dyskusyjnych, dzięki którym mail wysłany na listę (np. telemedycyna@lists.man.poznan.pl) trafia do wszystkich Członków zainteresowanych daną dziedziną lub projektem. Każdy z Członków Klastra może zainicjować stworzenie nowej listy dyskusyjnej, proponując tytuł listy oraz osoby, jakie jego zdaniem powinny się na tej liście znaleźć. E-maile na listę mogą wysyłać wyłącznie zapisani na niej subskrybenci. Z listy można się wypisać w dowolnym momencie, a zapisać po akceptacji administratora listy. Administrator czuwa nad aktualnością subskrybentów swojej listy i może zapisywać przebieg dyskusji na serwerze. Mechanizm posiada wiele innych, dodatkowych funkcji.